asfsadfas
Preklady – Tlmočenie - Sprostredkovanie

 

FSU services s.r.o.
Muškátová 2572/22
955 01 Topoľčany
Slovenská republika

Telefón: + 00421 903 572 972
E-mail: info@fsu.sk
Internet: www.fsu.sk

 

Obchodný register: Okresný súd Nitra
Vložka číslo: 31498/N
IČO: 46647015
DIČ: 2023506177
IČ DPH: neplatca

 

Translation – Interpreting – Mediation Activities

 

FSU services s.r.o.
Muškátová 2572/22
955 01 Topoľčany
Slovak Republic

Phone: + 00421 903 572 972
E-mail: info@fsu.sk
Internet: www.fsu.sk

 

Registry Court: Dictrict Court Nitra
Insert: 31498/N
Company registration No.: 46647015
Tax registration No. : 2023506177
VAT registration No.: not registered

 

Übersetzen – Dolmetschen – Vermittlungstätigkeit

 

FSU services s.r.o.
Muškátová 2572/22
955 01 Topoľčany
Slowakische Republik

Telefon: + 00421 903 572 972
E-mail: info@fsu.sk
Internet: www.fsu.sk

 

Registergericht: Bezirksgericht Nitra
Eintragungsnummer: 31498/N
Id.Nr.: 46647015
Steuernummer: 2023506177
UID: nicht registriert